zlo282, teksty z lutego 2012 roku

17 tekstów z lu­tego 2012 ro­ku – auto­rem jest zlo282.

Krolowa Wiosna

zwiad królo­wej mo­jej Wios­ny podsłuchu­je mnie pod oknem
tak tak niech przyj­dzie o właści­wej porze..
właśnie wte­dy ku­si mnie naj­bar­dziej ko­loro­wymi us­ta­mi..
niech przyj­dzie mar­co­wa zielo­na..
młoda lecz ko­bieta już..
jaką pragnę [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 19 fiszek • 29 lutego 2012, 13:47

Jesiennie

..bo poez­ja proszę pa­ni..
cza­sem to kraina jest jesienna..
kiedy dy­wan żółty pod sto­pami..
kiedy ma­gia jest płomienna..
i w krainie proszę pa­ni..
tej je­sien­nej tej cza­sami..
pozłaca­ni cza­rodzieje z kro­pel deszczu me­lan­cho­lię wy­cinają..
a jak spa­da biała suk­nia pod jej czaszą umierają.. 

wiersz
zebrał 27 fiszek • 27 lutego 2012, 15:19

letnie

..bo poez­ja proszę pa­ni..
cza­sem to kraina jest let­nia..
kiedy uśmie­cha­mi słońca omo­tani..
gdy życia gra fletnia..
..i w krainie proszę pa­ni..
ta­kiej let­niej..
tej cza­sami..
macho­niowi cza­rodzieje w mok­rych ser­cach chłodem pletą..
a jak złota woła me­lan­cho­lia od­jeżdżają ku niej..
czarną karetą.. 

wiersz
zebrał 25 fiszek • 26 lutego 2012, 10:49

wiosennie

..bo poez­ja proszę pa­ni..
cza­sem to kraina jest wiosen­na..
jak na zielo­nym deszczu za­kocha­ni jak mu­zyka drzewienna....
i w krainie proszę pa­ni..
tej wiosen­nej..
tej cza­sami..
szma­rag­do­wi cza­rodzieje z pta­sich wo­jen śmiech ry­sują..
a gdy pot na brązie za­panu­je..
pod ich władzą trum­ny całują.. 

wiersz
zebrał 24 fiszki • 25 lutego 2012, 09:51

zimowo

.bo poez­ja proszę pa­ni..
cza­sem to kraina jest zi­mowa..
gdy mi­nusik igłą us­ta ra­ni..
i gdy biała jest rozmowa..
..i w krainie proszę pa­ni tej zi­mowej..
tej cza­sami..
pos­reb­rza­ni cza­rodzieje sop­lem w dłoni smut­ki tkają..
a kiedy bo­ciany zieleń niosą..
pod ich do­mem śmierć spotykają..

dla moich przy­jaciół tutaj.. 

wiersz
zebrał 26 fiszek • 24 lutego 2012, 11:39

cichutko

cichut­ko zacznę ten wiersz..
jeszcze bar­dziej ciszej od ciszej
ciszej od rosnących drzew..
od płomieni świec..
cichut­ko ci go zacznę..
tak cichut­ko,że przy tym szept to HAŁAS NAJWIĘKSZY..
HUK I KRZYK..
FAB­RY­KA I PISK..
cichut­ko ci go piszę..
cichut­ko jak­bym grób ciszej od czar­nej łzy..
si­wych włosów..
cichut­ko ci go skończę..
ciszej od najciszej..
naj­cichsze­go uśmiechu..
za­kocha­nego wzroku..
przytulenia..
naj­cichut­ko od mil­czące­go telefonu..

dla mo­jej cyganki.. 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 23 lutego 2012, 15:23

pragnienie

zaj­rzeć w ot­chłań twe­go kwiatu..
chodzi za mną
ta­ka chęć..
gorący­mi pal­ca­mi wyd­rzeć ciep­lutkie płatki..
roz­koszą wes­sać się w rozkosz..
zu­pełnie jak mgławicą ero­tycznych westchnień,
otoczyć twój ogród i być ciepłem w brzuchu matki....
pier­wszym miej­scu na ziemi.. 

wiersz
zebrał 24 fiszki • 22 lutego 2012, 16:17

Siedzę z kom­pu­terem przy ok­nie,trzy­mając ku­bek gorącej ka­wy,słucham ulu­bionej mu­zyki i tak zas­ta­nawiam się,czy jest na świecie ja­kaś oso­ba,która w da­nym mo­men­cie ro­bi to sa­mo co ja?,która myśli o mnie? i tęskni za mną? 

myśl
zebrała 25 fiszek • 16 lutego 2012, 18:52

po ro­syj­sku bym Cie kochał..
nie sta­wiając byka..
lecz nie sku­piam ja się bardzo..
bo nie lu­bię ja języka.. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 15 lutego 2012, 13:05

też po włos­ku bym cie kochal..
ale bez fasonu..
lecz ja sku­piać się nie będę..
bo nie ja­dam makaronu.. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 14 lutego 2012, 11:13

zlo282

Ja poeta bierzcie i czytajcie oto wiersze moje.. Pozdro dla znajomych z forum..

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

30 czerwca 2015, 18:16Bogini Twa! sko­men­to­wał tek­st Dla Anioła, którym jes­teś [...]

24 czerwca 2015, 22:25Bogini Twa! sko­men­to­wał tek­st Dla Anioła, którym jes­teś [...]

24 czerwca 2015, 20:06zlo282 sko­men­to­wał tek­st Sebastianie!

23 czerwca 2015, 21:51zlo282 do­dał no­wy tek­st Dla Anioła, którym jes­teś [...]

1 grudnia 2014, 20:12zlo282 sko­men­to­wał tek­st Odchodząc

1 grudnia 2014, 20:03giulietka sko­men­to­wał tek­st Odchodząc

1 grudnia 2014, 20:00zlo282 sko­men­to­wał tek­st Odchodząc

1 grudnia 2014, 19:55giulietka sko­men­to­wał tek­st Odchodząc

1 grudnia 2014, 19:37zlo282 do­dał no­wy tek­st Odchodząc

25 listopada 2014, 19:17zlo282 sko­men­to­wał tek­st Mali ludzie A ta­cy [...]