zlo282, teksty z marca 2012 roku

15 tekstów z mar­ca 2012 ro­ku – auto­rem jest zlo282.

Iluz­ja is­tnieje tyl­ko wte­dy kiedy w nią wierzymy..
Niekiedy sa­mi nią jesteśmy,
lub nasze wspom­nienia będące je­dynie rzeczy­wis­tym snem..
które­mu prag­niemy ulec.. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 31 marca 2012, 22:13

Może cza­sem war­te jest grzechu..
Kocha­nie się w pospiechu.. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 30 marca 2012, 23:35

Noc

dziś znów noc się wtu­li w nas skrzydłami swej czer­ni omota
..owionie..a ty po­całuj mnie jeszcze raz..
perło kwiaty wycza­ruj na me us­ta i dłonie..
..i na me oczy w naszej ciem­ności schowane..
i na łzy które ro­nię ok­rutnie skrywane.. 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 29 marca 2012, 15:21

Po drugiej stronie lustra

lus­tro nie oce­nia ono jest jak biała kar­ta niczym nie zmąco­na czys­ta pustka..
lus­tro to przyg­ra­niczny kras­nal za­pat­rzo­ny na kocha­nych sąsiadów..
głuchy i twardy..
..ono cze­ka je­dynie aż szminką swą zmienisz drugą stronę i obudzisz Alicję.. 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 28 marca 2012, 10:10

..hej ko­bieto pew­ność mo­ja nie zna gra­nic..
nieob­liczal­na jest i ok­rutna czasami.. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 27 marca 2012, 15:05

Do mistrza Konstantego

kostek..
proszę,ty się uspokój..
ty mi zdro­wie psu­jesz,ser­ce tru­jesz,duszę i życie rujnujesz..
kostek..
ty każesz pat­rzeć mi na księżyc..
na kwiaty..i na motyle..
ja ogarnąć te­go nie mogę..
jak to wszys­tko zmieścić,aż tyle?..
ciebie rozumiem..
ty miałeś wo­rek wiel­ki w cu­da uzbrojony..
ja nie mam nic..nic..na­wet żony..
jes­tem wyt­wo­rem twe­go wiersza..
ma­leńkim ok­ruchem atramentu..
tym og­niem z te­go pieca,..
i ty­mi myśla­mi z testamentu.. 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 26 marca 2012, 14:23

Czy uwierzysz.?

wierzysz?

może przyjść ta­ka chwila..
kiedy dłoń mo­ja wśliz­gnie się w twoją..
ta­ka chwi­la kiedy..
piękno świata zak­witnie po­między naszy­mi ustami..
ta­ka kiedy rzęsy mo­je jak liany wplotą się w twoje..
kiedy od­dechy nasze po­gubią się w sobie..
..Twój uśmiech w moim..? 

wiersz
zebrał 28 fiszek • 25 marca 2012, 10:55

moje demony

krzyczy we mnie wściekła niemoc bez­radność z kąśli­wym uśmie­szkiem roz­le­wa mi jad po żyłach..
czar­na bez­radność de­monów smut­ku syk wyżera mi resztki ser­ca ..
ser­ca które tak bar­dzo cze­kało na CIEBIE po­całuj królewnę...pocałuj..
to two­ja je­dyna broń po­całuj jej szlachetność.
..po­całuj..szep­czą do mnie anioły łas­koczą światłem i mus­kają skrzydłami po rzęsach..
po­całuj ją....pocałuj..
obudź ze snu całuj i słuchaj jak krzyk milknie.. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 20 marca 2012, 11:43

kocham cie naj­bar­dziej ze wszystkich..
których spo­tykam wiosna..
kwiet­na wiosna.. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 16 marca 2012, 12:56

retrospekcja

biegnę i piszę biegnę piszę i uciekam od bólu za­dumy który jak ta ser­penty­na mo­jego kocham do ciebie owi­ja się szczel­nie wokół mnie i mo­jego ja..i za­cis­ka się wężem..owi­ja się i boli [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 15 marca 2012, 21:02

zlo282

Ja poeta bierzcie i czytajcie oto wiersze moje.. Pozdro dla znajomych z forum..

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

30 czerwca 2015, 18:16Bogini Twa! sko­men­to­wał tek­st Dla Anioła, którym jes­teś [...]

24 czerwca 2015, 22:25Bogini Twa! sko­men­to­wał tek­st Dla Anioła, którym jes­teś [...]

24 czerwca 2015, 20:06zlo282 sko­men­to­wał tek­st Sebastianie!

23 czerwca 2015, 21:51zlo282 do­dał no­wy tek­st Dla Anioła, którym jes­teś [...]

1 grudnia 2014, 20:12zlo282 sko­men­to­wał tek­st Odchodząc

1 grudnia 2014, 20:03giulietka sko­men­to­wał tek­st Odchodząc

1 grudnia 2014, 20:00zlo282 sko­men­to­wał tek­st Odchodząc

1 grudnia 2014, 19:55giulietka sko­men­to­wał tek­st Odchodząc

1 grudnia 2014, 19:37zlo282 do­dał no­wy tek­st Odchodząc

25 listopada 2014, 19:17zlo282 sko­men­to­wał tek­st Mali ludzie A ta­cy [...]