zlo282, poezja

62 teksty (poez­ja) – auto­rem jest zlo282.

Odchodząc

Wiem..na­dej­dzie ten czas przyj­dzie ta noc..
Ten dzień..gdy opuszczę cię..
zmieniony w anioła z mor­ski­mi oczami..
popłyne do do­mu do góry..
fiole­towy­mi skrzydłami roz­garniając brud­ne chmury..

De­dyku­je mo­jej Gabi... 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 1 grudnia 2014, 19:37

Dla siostrzyczki..

de­likat­ność twe­go umysłu jest ta­ka krucha i piękna,,
boję się ją dot­knąć z resztą po co...?
prze­cież ma trwać ma płynąć..
i chłonąć...al­fo i ome­go mów do niej jeszcze..
mów do niej ciągle..
mów do niej [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 10 fiszek • 13 lutego 2013, 17:01

Mleczna droga

ta rzeczy­wis­tość mnie za­bija być może źle wybrałem..
jak sma­kuje mleczna droga?
jes­tem pew­ny że wanilią..
bo czymże innym?
słodką herbatą?
ka­napką z pomidorem?
nie­rzeczy­wis­tość pil­nu­je mnie pod­piera abym nie upadł..
często z nią rozmawiam..
chwalę jej dos­tojność śmieje­my się..
podzi­wiam jej waleczność
kiedy bój toczy z rzeczywistością..
kar­mi mnie i dzięki niej jeszcze idę..
być może źle wybrałem..
no bo jak sma­kujem­leczna droga?
jes­tem pew­ny że wolnością.. 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 6 lutego 2013, 22:45

Pastelowa pani

w wid­mo­wej puszczy wołam w pas­te­lową mgłę..
wołam imię twe..
wśród fiole­towych drzew
py­tam ptaki-bajkołaki
czy widziały cię..
w pas­te­lowej mgle
da­rem­nie szu­kam cię..
pas­te­lowa marzycielka
prze­cież imię twe.. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 3 lutego 2013, 21:42

dla ...

CZY WAR­TO KOCHAĆ, NIE BĘDĄC KOCHANYM
i wciąż ob­my­wać w swej duszy rany?
lecz czym jest życie bez wza­jem­nej miłości
gdy w Twoim ser­cu tyl­ko smu­tek gości,
czuć tyl­ko pus­tkę bez od­ro­biny czułości?
Czy wiesz co to [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 26 stycznia 2013, 18:24

Modlitwa

modlę się
za wszystkich..
modlę się za siebie..
za góry..
plaże i obłoki na niebie..
za niebo też..
z pta­kami i słońcem szczególnie..
za kwiaty..
za miód..
i tak ogólnie..
modlę się za ser­ca czys­te i za ser­ca brudne..
dusze mroczne i obłudne..
za światło gonitwę..
za anioły..
modlę się za modlitwę..
za diabły i za upiory.. 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 24 stycznia 2013, 18:12

Egipski sen..

Bo ja tak naj­bar­dziej na świecie to do łóżka się lu­bię położyć..
zam­knąć oczy..myśli koić..
głowę pod kołdrę włożyć..
na pus­ty­ni snu wielbłądy tęczą poić..
złotym pyłem złote pi­rami­dy wznosić..
w burzy pias­ko­wej na skrzydłach się unosić..
życiem be­duina pożyć..
sza­ty fa­raona włożyć..
myślą kapłana być..
i snem egip­skim żyć..snem żyć.. 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 21 stycznia 2013, 17:05

o niej

de­likat­ność twe­go umysłu jest ta­ka krucha..
i piękna boję się ją dot­knąć z resztą po co...?
prze­cież ma trwać ma płynąć...
i chłonąć...al­fo i ome­go mów do niej jeszcze...
mów do niej ciągle...mów do niej wiecznie...
daj [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 11 fiszek • 19 stycznia 2013, 19:37

Gwiazdozbiory i Archanioły

daw­no daw­no temu..
śpiewały ar­cha­nioły i tańczyły gwiazdozbiory..
i zachwyt przy­walał mnie swym wiel­kim ciężarem..
aż ziemia pękała pod moimi stopami..
te­raz w ot­chłani ja­kiejś leżę..
zbroczo­ny krwią moich cier­pień..
i jestem [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 14 stycznia 2013, 10:02

Inny o sobie

nie znaj­dziesz u mnie gar­ni­turu w sza­fie..
ani skóry na ścianie po żyrafie..
spod­ni w kan­cik szy­tych i podłóg dob­rze wymytych..
nie za­tańczę ja na we­selu i na pog­rze­bie nie zapłaczę jak wielu..
do tego [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 14 fiszek • 13 stycznia 2013, 12:12

zlo282

Ja poeta bierzcie i czytajcie oto wiersze moje.. Pozdro dla znajomych z forum..

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

30 czerwca 2015, 18:16Bogini Twa! sko­men­to­wał tek­st Dla Anioła, którym jes­teś [...]

24 czerwca 2015, 22:25Bogini Twa! sko­men­to­wał tek­st Dla Anioła, którym jes­teś [...]

24 czerwca 2015, 20:06zlo282 sko­men­to­wał tek­st Sebastianie!

23 czerwca 2015, 21:51zlo282 do­dał no­wy tek­st Dla Anioła, którym jes­teś [...]

1 grudnia 2014, 20:12zlo282 sko­men­to­wał tek­st Odchodząc

1 grudnia 2014, 20:03giulietka sko­men­to­wał tek­st Odchodząc

1 grudnia 2014, 20:00zlo282 sko­men­to­wał tek­st Odchodząc

1 grudnia 2014, 19:55giulietka sko­men­to­wał tek­st Odchodząc

1 grudnia 2014, 19:37zlo282 do­dał no­wy tek­st Odchodząc

25 listopada 2014, 19:17zlo282 sko­men­to­wał tek­st Mali ludzie A ta­cy [...]