zlo282, ulubione teksty

6411 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

Jeśli chodzi o cza­sy w których przyszedł Je­zus, nic się w za­sadzie nie zmieniło... na­dal są kapłani, fa­ryzeu­sze, ucze­ni w piśmie, przed­sta­wiciele władzy, ju­dasze... i ci skrom­ni, ubodzy, ciężko pra­cujący ludzie, którzy w niego uwie­rzy­li i za nim poszli... 

aforyzm • 18 czerwca 2018, 05:35

~~ Subtelna wieczność~~

Przyjdę do ciebie w per­fu­my ubrana
Byś mnie pożądając zmysły swe rozbudził
Otu­lona mgiełką niedos­pa­nej nocy
Byś tęskno­ty za mną nig­dy nie ostudził

De­likatną wo­nią przy każdym dotyku
Będę ciebie ku­sić na­miętnie całując
Po­tem uniesiemy się na szczy­ty marzeń
Do­tykiem swe ciała słod­ko celebrując

Sub­telny ten za­pach wie­cznością nazwany
W myślach naszych zmysłów na zaw­sze zostanie
Odejdę ran­kiem siebie zostawiając
W de­likat­nej mgiełce która pachnie rajem.
 

erotyk • 9 czerwca 2018, 14:32

To nie słowa ra­nią, a cisza, której próbu­jesz na­dać sens.
Ku pa­mięci tych, którzy za­mil­kli. Bra­kuje mi Was tutaj. 

myśl • 19 maja 2018, 23:08

Pragnę znaczeń. Włas­nych. Szczęśliwych. 

myśl • 11 maja 2018, 22:42

Ciężko być więźniem... sa­mego siebie. 

myśl • 10 maja 2018, 20:57

Miłość jest jak gra w po­kera. Dziś ja... Sprawdzam. 

myśl • 10 maja 2018, 20:32

Miłość to pro­ces.
Od na­rodzin do śmier­ci jest wciąż na wokandzie. 

myśl • 24 kwietnia 2018, 06:42

Naj­ważniej­szy zawód - matka. 

myśl • 21 kwietnia 2018, 22:59

Cza­sem są dni, że le­piej byłoby się zaszyć w kącie i pruć... 

myśl • 10 kwietnia 2018, 09:38
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu